Usługi konsultacyjno-doradcze


Nasze usługi obejmują badanie i planowanie rozwoju wielu obszarów funkcjonowania społeczności lokalnej:

- opracowanie strategii oraz programów rozwoju gminy/powiatu/obszaru funkcjonalnego; więcej:   strategie.docx

- rewitalizacja obszarów zdegradowanych; więcej: rewitalizacja.docx

- plany gospodarki niskoemisyjnej; więcej:  gospodarka niskoemisyjna.docx

- opracowanie programu rozwoju instytucji;

- integracja i rozwiązywanie problemów społecznych;
- promocja i marketing terytorialny;
- komunikacja społeczna;
- analizy finansowe’
- rozwój turystyki;
- studium wykonalności inwestycji;
- wspieranie przedsiębiorczości;
- budowanie partnerstw lokalnych;
- analizy społeczno-ekonomiczne;
- wspieranie ekonomii społecznej;
- wdrażanie budżetu zadaniowego;
- rozwój produktów turystycznych;
- rozwój gospodarczy;
- transport i zrównoważona mobilność;
- aplikowanie o środki zewnętrzne.

- badanie jakości życia;
- aktywizację społeczności lokalnej;

Znajdź nas na Facebooku