Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego


Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego (CWRL), jako firma zostało utworzone przez Grzegorza Grabowskiego. Celem centrum jest wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i gospodarczych. G. Grabowski, na przestrzeni ostatnich lat uczestniczył w wielu przedsięwzięciach związanych z rozwojem lokalnym w obszarach:

- zarządzania strategicznego, 

- partycypacji, 

- turystyki, 

- ekonomii społecznej, 

- tworzenia partnerstw na poziomie lokalnym oraz dla obszarów funkcjonalnych. 

Były one były realizowane we współpracy z czołowymi praktykami, ekspertami i przedstawicielami środowisk naukowych z kraju. Zapraszamy ich do współpracy przy konkretnych przedsięwzięciach realizowanych przez CWRL.

Prowadzimy działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową w obszarze planowania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju lokalnego (gmina, powiat) i wspierania obszarów funkcjonalnych.

Znajdź nas na Facebooku