Nasze wartości


W naszej pracy opieramy się na wartościach istotnych dla społeczności lokalnych:

 • rozwoju zrównoważonym
  konstytucyjnej zasadzie takiego gospodarowania zasobami gospodarczymi i środowiskowymi, które służy zarówno obecnym i przyszłym pokoleniom
 • partycypacji
  aktywnym uczestnictwie obywateli w planowaniu rozwoju oraz realizacji zaplanowanych działań wspólnie ze społecznością, której mają one dotyczyć
 • partnerstwie
  inicjowaniu współpracy dla rozwoju na wielu płaszczyznach, pomiędzy samorządami oraz sektorami samorządowym, gospodarczym i pozarządowym, co pozwala na wspólną realizację zakładanych celów

CWRL wychodzi z założenia, że:

 • każda jednostka samorządu jest inna i do planowania jej rozwoju potrzebne jest indywidualne podejście,
 • każde działania podejmowane przez jednostki samorządowe można zwymiarować i ocenić jego efektywność i skuteczność,
 • istotą działań rozwojowych danej jednostki samorządowej nie jest bieżące rozwiązywanie problemów, lecz działanie systemowe pozwalające na określenie i realizację celów oraz sposobów ich osiągniecie.
Znajdź nas na Facebooku