Aktualności


Nowy wymiar strategii rozwoju

May 03, 2015

Jako zwolennik zarzadzania strategicznego JST, doczekałem się konkretnych zapisów w dokumentacji konkursu: Modelowa rewitalizacja miast. W fiszce projektowej, znajduje się punkt: Koncepcja projektu a strategia rozwoju miasta (lub dokument równoważny). Należy zamieścić krótki wyciąg bądź link do strategii rozwoju miasta z dokładnym wskazaniem fragmentów dokumentu (numery stron) odnoszących się do rewitalizacji, potwierdzających znaczenie i potrzebę działań rewitalizacyjnych. W jakim stopniu zaproponowana koncepcja projektu wpisuje się w powyższa strategię.

A w karcie oceny merytorycznej dla fiszki znajduje się punkt: Koncepcja projektu a strategia rozwoju miasta (lub dokument równoważny). Asesor będzie przyznawał punkty, oceniając:

- w jakim stopniu wskazane fragmenty strategii (dokumentu równoważnego) odnoszą się do rewitalizacji zgodnie z definicją określoną w Regulaminie konkursu? (max. 5 pkt);

- czy przedstawione fragmenty strategii (dokumentu równoważnego) uzasadniają w wystarczającym stopniu potrzebę i znaczenie działań rewitalizacyjnych na danym obszarze miasta? (max. 5 pkt);

- w jakim stopniu zaproponowana koncepcja projektu realizuje powyższą strategię (cele strategiczne dokumentu równoważnego)? (max. 10 pkt).

Wnioskodawca może uzyskać za ocenę zgodności planowanych w projekcie działań ze strategią rozwoju 20 pkt na 100 możliwych. Mam nadzieję, że takie zapisy w dokumentacji konkursowej będą podstawą ubiegania się JST o środki zewnętrzne. Może w końcu zmusi to niektóre samorządy do rzeczywistego wdrożenia zarzadzania strategicznego a przyjmowane przez nie strategię urzędnicy zdejmą z półek.

Wielkie brawa dla przygotowujących dokumentację konkursową pracowników Departamentu Pomocy Technicznej MIR.

Znajdź nas na Facebooku