Aktualności


Przyszłość Europy

May 11, 2017

Dnia 1 marca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała białą księgę pt. Przyszłość Europy:

refleksje i scenariusze dotyczące UE-27 do 2025 r. https://ec.europa.eu/…/white-paper-future-europe-reflection

Znajdź nas na Facebooku